Övningsprov 2020

00:20:00
Fråga 1 av 20
Efter en varning på spelare SVART 6 ska domarna blåsa igång ett frikast för lag VIT. Plandomaren ser inte att spelare VIT 11 befinner sig mellan målgårdslinjen och frikastlinjen, spelare VIT 11 får bollen och har en klar målchans. Måldomaren har observerat problemet. Rätt beslut?
Om delegaten avbryter spelet på grund av en regelöverträdelse från lag VIT, startar lag SVART med bollen då?
Målvakt VIT 1 håller bollen i fyra sekunder i en position där bollen till ¾-delar har passerat mållin-jen. Rätt beslut?
Lag VIT har gjort mål och lag SVART vill göra ett snabbt avkast. Spelare SVART 5 dribblar upp bollen mot mittlinjen. På väg mot mittlinjen passerar han spelare VIT 3 som med öppen hand slår bort bollen från spelare SVART 5 så att bollen träffar foten på spelare SVART 5 och rullar bort över mittlinjen till lag VIT. Rätt beslut?
Ställningen är 29:29 med 10 sekunder kvar av matchen. Lag VIT kontrar. Spelare SVART 10 at-tackerar spelare VIT 9 på ett sätt som är farligt för dennes hälsa. Innan han ramlar spelar VIT 9 bollen till spelare VIT 11. Spelare VIT 11 gör mål. Rätt beslut?
Vid utförande av ett inkast spelar VIT 6 bollen tillbaka till egen målvakt. Målvakten reagerar för sent och lyckas inte fånga bollen som går in i mål. Rätt beslut?
Vem har rätt att tilltala domarna under match?
Målvakt VIT 1 stoppar ett skott och kastar sig efter bollen som rullar mot spelfältet. Spelare SVART 7 står ensam och redo att ta bollen. I sista sekunden, lyckas målvakten få en hand på bollen och slå den ut över den yttre mållinjen. Rätt beslut?
Spelare VIT 6 utför ett inkast med en fot på spelfältet och med den andra foten 1 meter utanför sidlinjen. Han kastar bollen direkt in i lag SVART´s mål. Rätt beslut?
Spelare VIT 5 har en klar målchans när ledare VIT A förolämpar tidtagaren. Tidtagaren avbry-ter spelet genom en visselsignal precis när spelare VIT 5 ska skjuta. Det är endast tidtagaren som hört förolämpningen. Rätt beslut?
Domarna blåser för steg på spelare SVART 21. Spelare SVART 21 lägger ner bollen vid lag VIT´s målgårdslinje. Målvakt VIT 12 vill kasta bollen snabbt och stödjer sig med en hand i golvet på spelfältet och med en fot i målgården när han spelar bollen till VIT 3 som kontrar och gör mål. Rätt beslut?
Spelare SVART 2 ska precis utföra ett straffkast efter verkställighetssignal från plandomaren. Samtidigt kliver spelare VIT 5 över frikastlinjen. Straffkastet går i mål. Rätt beslut?
Lag VIT fördröjer utförandet av ett avkast. Laget har sedan tidigare blivit tillsagda angående detta. Rätt beslut?
Vad betraktas som ett gemensamt ansvar för tidtagare och Sekreterare?
Lag VIT vinner slantsinglingen och väljer att börja med avkast. Lagkaptenen i lag SVART vill byta sida. Rätt beslut?
Vilka mått har spelplanen enligt regelboken?
VIT 6 har blivit skadad efter en ojusthet som inte bestraffats av domarna. Domarna har gjort time-out och gett tillstånd för två ledare att beträda planen för att hjälpa spelare VIT 6. Ledare A från lag VIT förföljer spelare SVART 5 som han anser har orsakat skadan. Det hela slutar med att ledare A från lag VIT slår SVART 5 i ansiktet. Rätt beslut?
Vilka ska informeras om en utvisning?
Domarna har bestämt sig för byta till reservboll. När kan den ordinarie bollen användas igen?
Försvarare SVART 7 ser att linjespelare VIT 9 är fri och skulle få en klar målchans om hen får bollen. Försvarare SVART 7 som tidigare i matchen genat i målgården för att täcka bort en spelare, gör samma sak igen, och hinner därför i position bakom linjespelare VIT 9 när hen får bollen. När VIT 9 vänder sig om krockar hen med försvarare SVART 7 som nu står på rätt sida om målgårdslinjen. Rätt beslut?