Hand the Ball

Hand the Ball är ett koncept som föreningar och skolor kan använda sig av för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering och kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat.

Syftet med Hand the Ball är att vara plattform för en positiv fritid och för att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa.

Verksamheten riktar sig främst mot områden där föreningslivet sällan spelar en betydande roll. Aktiviteten kan äga rum där barn och ungdomar vistas naturligt - på torget, fritidsgården, i skolan eller liknande.

För många barn och ungdomar kan Hand the Ball bli den första kontakten med handboll.

Här finns mer infomation om projektet >>