Om spelahandboll.se

spelahandboll.se är svensk handbolls genemsamma informationsplats för handboll. Den riktar sig i första hand till spelsugna barn/ungdomar och deras föräldrar/anhöriga. Här får man lära sig om handboll, beachhandboll och parahandboll på ett nybörjarstadium för att öka intresset för handboll och öka nyrekryteringen till svensk handboll.

Här finns sökfunktion för att man lätt ska kunna hitta sin närmaste förening som bedriver den verksamhet man är intresserad av (beach-, para-, handboll och Handboll Fitness). Här lägger föreningarna in sin information så att webbplatsen spelahandboll.se märks med föreningens logotyper, färger och kontaktuppgifter samt med en direktlänk till den egna webbplatsen.

Vi önskar att förening som registrerar sig på spelahandboll.se åtar sig att:

1. föreningen från sin egen hemsida (och andra egna webbplatser) länkar till spelahandboll.se för att stärka sin egen rekrytering.

2. att föreningen i andra marknadsföringssammanhang bidrar till att sprida information om spelahandboll.se.

3. att korrekta uppgifter om föreningens barn- och ungdomsverksamhet fylls i och hålls uppdaterade i SHF:s tävlingsadminstrativa system.

4. att föreningen säkerställer att de kontaktuppgifter som angivits i systemet leder till en kontakt med god service (för de som kontaktar föreningen för frågor och intresse att börja spela handboll).

5. att mottagandet av föräldrar och unga spelare (som besöker föreningens träning/handbollsskola som en följd av tagen kontakt) sker på ett professionellt sätt.