Vår verksamhet

Välkommen att börja spela handboll inom svensk handboll!

Inom svensk handboll har vi som verksamhetsidé att handboll ska vara en för alla tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara med i svensk handboll. Vi brukar kort och gott säga: Handboll för alla hela livet. 

Vår värdegrund bottnar i att verksamheten inom svensk handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten VillFN:s Barnkonvention och Svenska Handbollförbundets policyprogram. Sporten ska också präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och den enskilde individen ska ges möjlighet till personlig utveckling. Inom handbollen pratar vi ofta om fair play - handboll är en tuff kontaksport men den är också sportslig. Vi respekterar varandra på och utanför planen, motståndare hälsar på varandra både innan och efter match och hjälper varandra upp efter kollisioner.

Vår vision är inte blygsam: svensk handboll - alltid i världsklass i allt vi gör. Den handlar om att vi vill vara världens bästa inom alla områden, att vi vill utvecklas och förbättras. Vi vill framåt. Den handlar inte bara om att vi vill se Sverige högst upp på prispallen i mästerskapen, den handlar om att skapa en handbollsrörelse med ett enat fokus kring våra värderingar och att lägga grunden till och skapa möjligheter för en idrott i världsklass.

Svensk handboll är vårt samlingsnamn. Det är det namn vi använder när vi pratar om alla delar av vår verksamhet. Allt från Svenska Handbollförbundet med distriktsförbunden till alla våra klubbar och föreningar med deras alla medlemmar, utövare och ledare. Alla vi som ingår i den stora handbollsfamiljen - du som precis har börjat spela, du som har spelat hela livet, du som jobbar som kanslist, du som dömer, du som är publik, du som har ett styrelse- eller kommittéuppdrag, du som tränar handboll en, två, tre eller sju dagar i veckan, du som ser till att spelare har rena matchkläder att ta på sig, du som ser till att bollarna är pumpade till varje träning, du som bakar till caféet, du som kollar biljetter, du som är anhörig eller förälder: du är en del av svensk handboll. 

Vår officiella webbplats är svenskhandboll.se >>